20. juni 2019
  |  Logg inn
Ledige stillinger
Daglig leder i menighet

I samarbeid med menighetsrådene, fellesrådets administrasjon og andre tilsatte har daglig leder ansvar for planlegging av menighetenes virksomheter, personalledelse og økonomistyring innenfor eget ansvarsområde. Daglig leder i menighet har en sentral rolle i kirkestaben og er et bindeledd mellom ansatte, folkevalgte og frivillige. 

Les mer..

Kirketjener/klokker i Soli  kirke, 10 % stilling

Vi har ledig fast stilling som kirketjener/klokker med hovedtilknytning til Soli kirke.


Arbeidet er i hovedsak knyttet til forberedelse og praktisk gjennomføring av gudstjenester på søndager. Stillingenes størrelse er 10 % og omfatter tjeneste 2 søndager pr måned, vigsler og evt. andre arrangement.
Arbeidstiden er i helg eller kveldstid og vil derfor være mulig å kombinere med skole eller annet arbeid.

Les mer..